Málo porozumenia

22.apr 2013

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: STEVAN DOJČINOVIĆ, NOSITEĽ NOVINÁRSKEJ CENY JUGA GRIZELJA

– Čo vás v našej žurnalistike nadchýna a čo je rozčarovaním?

– V tunajšej publicistike sa mi v tejto chvíli najviac páči online novinárstvo. Je tu celý rad webových stránok, portálov, ktoré sú finančne nezávislé a prostredníctvom ktorých možno vyjadriť vlastný názor bez obmedzenia. Všímam si i celý rad ľudí, ktorí sa zaoberajú aj výskumami, investigatívnou publicistikou a ktorí potom svoje zistenia zverejňujú cez internet. Ten novinársky svet na celosvetovej sieti je dosť slobodný a stáva sa čoraz širším spoločenstvom. Na strane opačnej, rozčarovaný som tým, že naše klasické médiá, ako sú noviny, televízne a rozhlasové stanice, ešte stále nemajú dosť porozumenia pre online svet. Následkom je, že hlavne ani nekomunikujú s ním, ani ho žiadnym spôsobom nepodporujú. Je tu istá uzavretosť, ktorej som i osobne svedkom. Totiž aj my zo Strediska pre investigatívnu žurnalistiku máme dosť problémov, keď chceme dostať naše príspevky do popredných médií v Srbsku.

                                                                        Zaznamenal: O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs