Medzinárodný deň materinského jazyka v Kysáči

22.feb 2014

Medzinárodný deň materinského jazyka v Kysáči

(Foto: E. Šranková)

(Foto: E. Šranková)

Pri príležitosti Medzinárodného dňa materinského jazyka vo veľkej sále Kultúrno-informačného strediska Kysáč bol v piatok 21. februára kultúrno-umelecký program.

(Foto: E. Šranková)

(Foto: E. Šranková)

Vystupovali deti Predškolskej ustanovizne Lienka, žiaci Základnej školy Ľudovíta Štúra, členovia Kultúrno-umeleckého a športového spolku Branka Radičevića a KIS Kysáč. Predstavili sa recitáciami, vlastnými prácami, rytmickými a ľudovými tancami oslavujúc svoj materinský jazyk, tak slovenský ako i srbský. Diváci vyplnili sieň KIS do posledného miesta.

Prihovorila sa Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM a podpredsedníčka Zhromaždenia APV a potešila najmä žiakov a zamestnaných ZŠ správou o tom, že pokrajinská vláda vyčlenila prostriedky na opravu školy, v ktorej sa vyučuje dvojjazyčne. Riaditeľka školy Anna Gašparovićová ujasnila, na ktoré práce sa strovia prostriedky získané z pokrajiny.

(Foto: E. Šranková)

(Foto: E. Šranková)

Moderovala Anna Legíňová za pomoci recitátorky Miluše Vrankovej.

E. Šranková

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981)
Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania.
Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka.
Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči).
Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov.
V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov.
Kontakt: dorcova@hl.rs