Milión dinárov na rekonštrukciu Domu kultúry v Padine

18.sep 2015

Milión dinárov na rekonštrukciu Domu kultúry v Padine

nrsnm-zmluvyV miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny predsedníčka rady Anna Tomanová-Makanová a riaditeľ Domu kultúry Michala Babinku v Padine Andrej Tomek podpísali dnes zmluvu o vykonávaní prác a rekonštrukcii Domu kultúry a materiálno-technickom vybavení padinskej pobočky Obecnej knižnice v Kovačici.

Národnostná rada na tieto účely vyčlenila milión dinárov a ide o sumu, ktorá je v súlade s plánom a programom Komisie pre spoluprácu s lokálnou samosprávou Výboru pre úradné používanie jazyka a písma.

Riaditeľ Andrej Tomek zdôraznil, že toto bude prvá rekonštrukcia Domu kultúry, ktorý je vystavaný ešte začiatkom 80. rokov minulého storočia. „Každoročne najväčším problémom je vykurovanie, pre ktoré sa väčšina programov musí posúvať na jarné obdobie, avšak, vďaka tejto pomoci, ako aj financiám, ktoré zabezpečí Obec Kovačica, aj tento problém bude doriešený,“ povedal okrem iného A. Tomek.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs