Moje rodisko Vladimíra Urbančeka

2.aug 2013
Maliar Vladimír Urbanček s manželkou Ann po otvorení výstavy

Maliar Vladimír Urbanček s manželkou Ann po otvorení výstavy

Nádvorie Domu Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka a Štefánikova dvorana v piatok 2. augusta boli stredobodom pozornosti návštevníkov tohtoročných SNS v Báčskom Petrovci. O 11. hodine tam otvorili samostatnú výstavu maliara Vladimíra Urbančeka pomenovanú Moje rodisko ako ukážku chystanej knihy venovanej autorovi.

J. Čiep

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs