Na zámku pripravili špeciálny Valentínsky víkend

12.feb 2013

Od 14. do 17. februára si na zámku v Bojniciach pripomenú dávne príbehy lásky.

Slovenské národné múzeum – Múzeum Bojnice pripravilo na zámku špeciálny Valentínsky víkend. Od 14. do 17. februára si tu pripomenú dávne príbehy lásky, ktoré sú späté práve s týmto miestom. „Počas prehliadky sa návštevníci stretnú s nešťastným grófom Jánom Františkom Pálffym, budú svedkami lásky Ján Korvína a Blanky Sforzovej,“ informovala Lucia Sokolová z oddelenia marketingu a služieb bojnického zámku.

Okrem súťaží a Altánku lásky čakajú na návštevníkov aj zaujímavé ceny. Vstupenky na toto podujatie budú totiž zlosovateľné a výhercov čakajú napríklad vstupenky na XX. ročník Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel či noc v zámockom apartmáne.

Pre záujemcov o romantiku pri svetle sviečok pripravili na zámku romantické nočné prehliadky s duchmi a strašidlami, ktoré sa uskutočnia v sobotu 16. februára o 19:00.

SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs