Najnebezpečnejšie miesta na uliciach v Novom Sade

18.mar 2013

Štúdia o najnebezpečnejších miestach v novosadských uliciach je vypracovaná ešte pred rokom. V nej určili 20 problematických miest, avšak intervenované je len na niekoľkých.

V štúdii z roku 2011 sa uvádza, že sú najnebezpečnejšie miesta v Novom Sade všetky križovatky na Bulvári oslobodenia, ako aj križovatky na Rumenačkej ulici, Kornelija Stankovića, Temerinskej a Partizánskej ulici.

Na desiatich  miestach sú pešiaci zvlášť ohrození: na Jevrejskej ulici (Sinagoga), Bulvári Mihajla Pupina (Bazar), Bulvári oslobodenia (budova Dalton a štadión Karađorđe).

rtv.rs

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs