Náznaky optimizmu

13.feb 2013

Po viacerých mesiacoch neveľmi dobrých prišli i prvé inakšie, o čosi lepšie než predtým, ekonomické správy. Na nedávnej prezentácii 219. čísla Makroekonomických analýz a trendov (MAT) v belehradskom Ekonomickom inštitúte odznela konštatácia, že by po vlaňajšom poklese (2,9 percenta) priemyselná výroba mohla v prvom kvartáli stúpnuť o 2,5 percenta v porovnaní s rovnakým obdobím vlani. Experti ale upozorňujú, že Srbsko súrne potrebuje nový aranžmán s MMF a že by prípadné mimoriadne parlamentné voľby boli katastrofou pre Srbsko, lebo by zhubne vplývali na ekonomické pohyby. Tvrdí to koordinátor výskumného projektu Stojan Stamenković, ktorý je názoru, že by voľby zastavili investície, čo by výrazne skomplikovalo zatvorenie platobnej bilancie. Inými slovami štát by sa musel ďalej zadlžovať, čo automaticky znamená prehĺbenie krízy. Redaktor MAT Vladimir Vučković sa nazdáva, že aranžmán s MMF potrebujeme už v marci, taktiež i rozhodné pokračovanie vo fiškálnej konsolidácii, keďže verejné financie musia zostať pod kontrolou. Na snímke: Stojan Stamenković a Vladimir Vučković.

                                                                                                          O. F.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs