Nikolić: Zaslúžili sme si dátum

18.mar 2013

Prezident Srbska Tomislav Nikolić v rozhovore s európskym komisárom pre rozšírenie a susedskú politiku Štefanom Fülem zdôraznil, že si Srbsko zaslúžilo dátum začatia prístupových rokovaní s Európskou úniou. Pri tejto príležitosti Füle povedal, že získanie dátumu závisí od reforiem a pokroku vo vzťahoch medzi Belehradom a Prištinou.

Tanjug

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs