Novosadský maratón: Úspešný aj pre Kovačičanov

16.okt 2016

Novosadský maratón: Úspešný aj pre Kovačičanov

Víťaz Novosadského maratónu – Siniša Radivojević

Víťaz Novosadského maratónu – Siniša Radivojević

Dotieravý dážď, ktorý padal celé predpoludnie, nevplýval na rozhodnutie viac ako 1000 bežcov, aby sa zúčastnili 24. Novosadského maratónu. Najrýchlejší spomedzi nich, ktorý sa zároveň stal aj majstrom republiky, bol Siniša Radivojević z belehradského klubu Partizan. Dráhu dlhú 42, 195 km zvládol za 2 hodiny, 38 minút a 57 sekúnd.

Úspešní Kovačičania – Sabína Suchaneková a Michal Šuľa

Úspešní Kovačičania – Sabína Suchaneková a Michal Šuľa

Novosadská maratón bol úspešný aj pre dvoch Kovačičanov.  V kategórii 25 km najrýchlejší bol Michal Šuľa, ktorý túto dráhu zvládol za hodinu, 39 minút a 29 sekúnd.

kategórii stredoškolákov, druhým najrýchlejším dievčaťom na maratóne bola Sabína Suchaneková, ktorá zvíťazila aj na nedávnom Petrovskom maratóne.

Samozrejme, okrem profesionálnych bežcov maratónu za zúčastnili aj tí, ktorí bežia iba zo záľuby, deti z predškolských ustanovizní, základoškoláci, a osobitnú pozornosť získali najmladší – bábätká, ktoré súťažili v kategórii „plaziace bábätká“, ako aj dve korytnačky, ktoré mali svoju osobitnú kategóriu.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs