Novosadský Veľtrh zamestnávania

22.apr 2013

Takmer štyridsať spoločností a podnikateľov a približne 350 pracovných príležitostí. Je to ten základný rámec prvého tohtoročného, v celkovom  poradí jedenásteho novosadského Veľtrhu zamestnávania, ktorý sa 18. apríla konal na poschodí Športovo-podnikateľského strediska Vojvodina. Jeho tradičnými usporiadateľmi sú mesto Nový Sad a tunajšia filiálka Štátnej služby pre zamestnávanie, sociálnymi partnermi APV a Zväz samostatných syndikátov mesta Nový Sad a obcí – sekcia mladých. Podujatie otvoril člen Mestskej rady Nového Sadu pre rozpočet a financie  Dejan Mandić (na snímke). Osobitne akcentoval skutočnosť, že sa v lehote troch až šiestich mesiacov po ukončení veľtrhu zamestná každý štvrtý nezamestnaný, ktorý ho navštívi. Zároveň podnikateľom poprial, aby sa im na pracovné miesta, ktoré potrebujú a ponúkajú, dostali noví usilovní zamestnanci, a uchádzačom o robotu zase, aby ju čím skôr dostali, a tak riešili vlastný existenčný problém.

                                                     O. F.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs