Nový Sad zostal bez svojho najznámejšieho pára

14.okt 2015

Nový Sad zostal bez svojho najznámejšieho pára

Zdroj: 021.rs

Zdroj: 021.rs

Spomínate si na Isu a Bisu, labutí pár, ktorý 15 rokov krášlil Dunajský park v Novom Sade? Podľa portálu 021.rs v minulú noc túlavé psy zaútočili na labute, pričom zahynuli Bisa (matka) a mláďatá.

Strážca parku vyhlásil, že okolo tretej hodiny vidiel 5-6 túlavých psov, ktoré zaútočili na labute. Rozduril psov, medzitým videl, že jedna dospelá labuť a dve mláďatá sú mŕtve.

Foto: Anna Kišová

Foto: Anna Kišová

Pripomíname, že iba pred mesiacom mláďatám boli poškodené krídla, ktoré údajne, poškodili korytnačky v jazere.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs