Nový sadzobník poplatkov za osvedčenia

24.jan 2013

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dáva žiadateľom či držiteľom  Osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí do pozornosti nový sadzobník poplatkov, ktoré sa dotýkajú Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na základe novely zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch.

 Nový sadzobník poplatkov sa vzťahuje na Položku 265

Žiadosť o vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí: 10 eur

Vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí ako náhrady za stratené, zničené alebo  poškodené osvedčenie: 20 eur

Vydanie nového osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí v prípade zápisu zmien a doplnkov: 10 eur

Zdroj: uzss.sk

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs