Obecná volebná komisia v Šíde vyhlásila štvrtú listinu

17.mar 2016

Obecná volebná komisia v Šíde vyhlásila štvrtú listinu

Na včerajšej schôdzi Obecnej volebnej komisie (OIK) v Šíde schválili štvrtú listinu pre tamojšie lokálne voľby.

Ako sa uvádza v oznámení OIK, na voľbách za výborníkov Zhromaždenia obce Šíd sa pod poradovým číslom 4 zúčastní listina pod názvom Je čas pre slušných ľudí (Demokratická strana, Liga sociáldemokratov Vojvodiny, Sociáldemokratická strana, Zelená ekologická strana – Zelení, Liberálno demokratická strana).

Na listine sa nachádza 39 kandidátov na výbornícke miesta v šídskom parlamente a nositeľom listiny je Živan Mirić, prináša Kopernikus RTV Šíd.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981)
Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania.
Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka.
Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči).
Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov.
V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov.
Kontakt: dorcova@hl.rs