Objav a inšpirácia

26.feb 2013

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: IVAN STRAHINJIĆ, UMELECKÝ FOTOGRAF

– Čo je naj v trojuholníku pohyb, fotografia, krása?

– Všetko to, lebo jedno bez druhého nejde. Takmer celý život trávim na cestách. Je to veľmi dôležité. Nedokážem pochopiť ľudí, ktorí v sebe nemajú ani zrnko zvedavosti. Cieľom poslednej z ciest po Srbsku bolo ukázať ho v plnej kráse, zvlášť tie menej známe oblasti. Fotografia mi v tom bola aj cieľom, ale aj prostriedkom: na zvečnenie okamihu, odtrhnutie od zabudnutia, priblíženie iným. Pohyb je, samozrejme, čosi, čomu by sa mali venovať všetci: lebo je zdravý, lebo zároveň prináša nové pohľady. Pre mňa je hybnou silou tvorby. Rovnako tak ako je jej podstatou potreba odhaľovať krásu, ktorú si iní veľmi nevšímajú, objavovať čosi nové a dať sa inšpirovať tým.

                                                                                 Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs