Óda rovine

2.aug 2013
Pohľad z poschodia na letné kino v Petrovci počas SNS

Pohľad z poschodia na letné kino v Petrovci počas SNS

Tretím večerným podujatím v Báčskom Petrovci v podvečer SNS vo štvrtok 1. augusta (o 22. hodine) bolo verejné premietanie dokumentárno-hraného filmu Óda rovine na nádvorí Slovenského vojvodinského divadla. Zaň sa režijne podpisuje Peter Serge Butko z Česka a námet filmu prichystal Ján Černák. Pred premiérovým premietaním filmu sa uvedená dvojica divadelných zanietencov v mene Divadla VHV prihovorila početnému publiku.

J. Čiep

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs