Okradli Ústav pre kultúru vojvodinských Rusínov

13.nov 2015

Okradli Ústav pre kultúru vojvodinských Rusínov

Foto: ruskeslovo.com

Foto: ruskeslovo.com

V stredu 11. novembra v ranných hodinách zatiaľ neznámy páchateľ vnikol do miestností Ústavu pre kultúru vojvodinských Rusínov.

Ako uvádzajú na stránke ruskeslovo.com z ústavu zmizli externý hard disk, na ktorom boli údaje od založenia tejto ustanovizne, ako aj laptop.

Materiálna škoda je odhadnutá na 40-tisíc dinárov.

Jasmina Pániková

Zdroj: ruskeslovo.com

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs