Okrúhly stôl na tému Pestovanie alternatívnych plodín a zelenín

15.mar 2017

Okrúhly stôl na tému Pestovanie alternatívnych plodín a zelenín

Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu v spolupráci so Strediskom pre organickú výrobu Selenča v piatok 24. marca 2017 v Selenči (miestnosti Strediska v suteréne Business centra) o 12.00 zorganizuje okrúhly stôl na tému Pestovanie alternatívnych plodín a zelenín.

Účastníkmi okrúhleho stola budú:

  • prof. Dr. Ján Turan, riaditeľ Inštitútu pre rastlinnú výrobu a zeleninárstvo v Novom Sade,
  • Dr. Vladimír Sýkora, vedúci Oddelenia altenatívnych kultúr a organickej výroby Inštitútu pre rastlinnú výrobu a zeleninárstvo v Novom Sade a
  • Dr. Janko Červenský, vedúci Oddelenia pre rastlinnú výrobu Inštitútu pre rastlinnú výrobu a zeleninárstvo v Novom Sade.

Okrúhly stôl bude moderovať redaktorka Poľnohospodárskych rozhľadov v týždenníku Hlas ľudu Ľubica Sýkorová.

NVU Hlas ľudu tento okrúhly stôl organizuje ako prvý z cyklu okrúhlych stolov, ktorými sa ustanovizeň priamo zapája do spoločenského diania, v ktorom hlavnú rolu zohrávajú príslušníci slovenskej komunity čiže naši čitatelia, ale zároveň aj zviditeľňuje ustanovizeň a jej vydania.

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs