Orchester z Nórska v evanjelickom kostole v Starej Pazove

10.apr 2013

Koncert vážnej hudby sláčikového komorného orchestra Trondheim junior soloists z Nórska bol v sobotu 6. apríla v evanjelickom kostole v Starej Pazove. Milovníci vážnej hudby mali možnosť vypočuť si známe nórske, srbské a rumunské skladby v prednese mladých hudobníkov zo Škandinávie vďaka združeniu Tutti Srbija z Belehradu, ktorá s Obcou Stará Pazova a Strediskom pre kultúru podpísala protokol o spolupráci.

V rámci tohtoročného turné spomenutý orchester vystúpil i v barokovej sieni Mestského domu v Zreňanine, na Karlovskom gymnáziu a v Kultúrnej inštitúcii na belehradskej Palilule. Mladí hudobníci z Nórska, ináč príslušníci Evanjelickej a. v. cirkvi, boli milo prekvapení, keď zistili, že môžu aj v tejto časti Európy vystupovať v evanjelickom chráme Božom.

kv

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs