Organový koncert v chráme Božom v Petrovci

5.aug 2013

32organovy_JPGV záverečný deň SNS 2013 v nedeľu 4. augusta v evanj. kostole v Petrovci odznel organový koncert. Nedeľný podvečer hrou na organoch prítomným spestril BcA. Vladimír Kopáčik zo Slovenska. Slová uvítania úvodom povedal Vladislav Ivičiak farár petrovský. Organový koncert  moderoval študent teológie Ivica Grujić Litavský.

K. Gažová   

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs