Podpísali 25 zmlúv o predaji kapitálu médií

4.nov 2015

Podpísali 25 zmlúv o predaji kapitálu médií

Foto:  www.priv.rs

Foto: www.priv.rs

V agentúre pre privatizáciu zatiaľ podpísali 25 zmlúv o predaji kapitálu médií, sprivatizovaných v súlade so Zákonom o privatizácii a Zákonom o verejnom informovaní a médiách.  

Zmluvy podpísali aj Kopernikus Cable Network (Rádio Šíd), MR&CO s. s r. o. Belehrad (RTV Stará Pazova), Radojica Milosavljević (RTV Pančevo), Hospodárska spoločnosť Agroplod s. s r. o Hložany (Informačné stredisko Báčsky Petrovec).

Jasmina Pániková

Zdroj: Agentúra pre privatizáciu

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs