Podujatia na Novosadskom veľtrhu

26.feb 2013

Na Novosadskom veľtrhu od 28. februára do 5. marca budú prebiehať 19. Medzinárodný salón kníh a 18. výstava umenia Art expo. Zároveň v tom istom dni bude otvorený aj 9. Veľtrh vzdelávania Smerovníky a budúcim žiakom, či študentom bude sprístupnený do 2. marca.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs