Pop Up: predajná výstava vlastných vydaní

9.apr 2013

Zaujímavý spôsob skrátiť reláciu medzi knihou a čitateľom objavilo desať vydavateľstiev, ktoré v užšom strede Belehradu nemajú vlastné kníhkupectvá. V druhej polovici marca a prvom týždni apríla vo vestibule Kultúrneho strediska Belehradu v strede mesta zorganizovali podujatie Pop Up: predajnú výstavu vlastných vydaní, ktoré ponúkali po výhodných cenách. Akcia (na snímke) sa celkom vydarila, zároveň spestrila aprílovú paletu kultúrnych obsahov metropoly. A možnože i iných podnieti vydať sa na takúto púť.

                                                      O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs