Predkladanie žiadostí o dotácie do konca januára

17.jan 2013

Pripomíname, že do konca januára treba podať žiadosti o poskytnutie dotácií z Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Žiadosť sa musí podať najprv elektronicky a po prijatí elektronického potvrdenia potrebné je zaslať písomnú žiadosť a písomné prílohy. Podrobnejšie si prečítajte TU.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs