Prednáška Spisovateľ a výživa

24.apr 2013

Multikultúrna umelecká dielňa Jovana Steriju Popovića v zakladaní v sobotu 27. apríla o 9. hodine v Miestnom spoločenstve v Pivnici usporiadala ďalšiu prednášku Jána Salčáka z cyklu Čo dokáže pekné slovo, tentoraz na tému Spisovateľ a výživa. Spomenutý autor o týždeň, teda 4. mája, tiež o 9. hodine v sieni MS bude mať ďalšiu prednášku z tohto cyklu a témou bude Súčasná slovenská vojvodinská poetická tvorba.

                                                                                     JF

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs