Prednáška v Klube Kreatornica

27.mar 2013

Novozaložený Klub Kreatornica v Kovačici usporiada 6. apríla 2013 prednášku a prezentáciu na tému: Tradičné ľudové remeslá. Prednášateľom bude etnológ Mgr. Marijan Pavlov z Múzea vojvodinských Slovákov. Prednáška a prezentácia sa usporiadajú v miestnostiach Ženského spolku v Kovačici o 15. hodine.

A. Chalupová

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs