Premiéra divadelného predstavenia Nemôžem a nechcem zaplatiť

16.apr 2013

Premiéra divadelného predstavenia Nemôžem a nechcem zaplatiť talianskeho autora Dária Foa v podaní divadelnej sekcie SKOS Detvan v sobotu 13. apríla vojlovických divákov príjemne prekvapila. Počas celého predstavenia smiechom a potleskom odmeňovali hercov. Adaptáciu a réžiu mala na starosti po prvýkrát herečka a režisérka Vladana Cvijanovićová a hrali herci: Katarína Kalmárová, Anna Beracká, Miroslav Oravec, Michal Spišiak, Martin Marko, Ivan Marko, Mirko Beracka a Michal Kalmár. Predstavenie je vtipná kritika politického, ekonomického a sociálneho systému v Taliansku, ale sú tu aj príbehy z nášho regiónu. Takže – smiať sa počas predstavenia je dovolené.

        A. Gajanová

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs