Premiéra predstavenia Dokonalá svadba

10.apr 2013

Na piatok 12. apríla je v Kysáči zahlásená premiéra divadelného predstavenia autora Robina Hawdona Dokonalá svadba v réžii Jána Privizera. Predvedú ju členovia Ochotníckeho divadla Kultúrno-informačného strediska. Premiéra bude o 20. hodine vo veľkej sále KIS Kysáč.

E. Š.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs