Premiéra predstavenia Láska alebo niečo iné

13.mar 2013

V pondelok 18. marca o 19.30 v sieni Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika v Novom Sade divadelná sekcia SKC bude mať premiéru divadelného predstavenia autora Jana Hrubíka Láska alebo niečo iné v dramaturgii a réžii Rastislava Zorňana.

J. S.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs