Prezident Nikolić podpísal zmeny Zákona o poľnohospodárskej pôde

5.jan 2016

Prezident Nikolić podpísal zmeny Zákona o poľnohospodárskej pôde

Tomislav Nikolić (Foto: Tanjug)

Tomislav Nikolić (Foto: Tanjug)

Prezident Srbska Tomislav Nikolić podpísal zmeny a doplnky Zákona o poľnohospodárskej pôde deň po ich schválení a zverejnené sú v Úradnom vestníku – uvádza v oznámení Oddelenie pre spoluprácu s médiami predsedu republiky.

Hoci o zmenách a doplnkoch Zákona o poľnohospodárskej pôde opozícia a samotní poľnohospodári nemali pozitívnu mienku, poslanci Zhromaždenia Srbska ich na poslednom uskutočnenom zasadnutí (29. decembra) predsa schválili.

Zmenami zákona sa umožňuje 30-ročné prenajímanie maximálne 30 % pôdy v lokálnych samosprávach  jednému alebo viacerým investorom, zatiaľ čo poľnohospodárom, ktorí vlastnia do 30 ha obrábacej pôdy, bude umožnená ďalšia kúpa pôdy (do 20 ha) s dobou splácania do 10 rokov.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs