Príčina žiť

12.mar 2013

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: OLGA JEVRIĆOVÁ, SOCHÁRKA

– Umenie je vaším svetom?

– Je to dôvod žiť, aj teraz po všetkých desaťročiach, ktoré som zdolala. Na tých začiatkoch tvorby bolo pestré, nie vždy ľahko. No, bola som úporná v snahách zanechať trvalejšie stopy za sebou. Hoci sa  sochárstvo najčastejšie dáva do súvisu s mužmi, u nás je veľa žien, skvelých sochárok. Aj ja, keby som sa zase narodila, by som opäť bola sochárkou. Teda, nikdy som si v živote takúto tvorivú orientáciu nevyčítala. Začiatky mi síce boli poznačené dlhým hľadaním, no keď som objavila to, čo ma zaujíma, zostala som mu verná dodnes. Vravím to obrazne tak, že keď som už raz skočila do tej vody, nezostalo iné než ďalej v nej plávať.

                                                                               Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs