Pripomenuli si 14 rokov od začiatku bombardovania

26.mar 2013

V Starej Pazove si v sobotu 23. marca pripomenuli 14 rokov od začiatku bombardovania vtedajšej Spolkovej republiky Juhoslávie krajinami NATO. V budove ZO Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, prijal rodičov a príbuzných padlých vojakov. Potom všetci spolu položili kvety a vence k pomníku v strede mesta (na fotografii). Minútkou ticha vzdali poctu Zdenkovi Bzovskému, Dušanovi Ivančevićovi, Branimirovi Krnjajićovi, Draganovi Repijovi, Vladimírovi Kováčovi, Krstovi Muminovićovi a Radovanovi Medićovi. Prítomným sa prihovoril Branko Crnobrnja, predseda Obecnej organizácie záložných vojenských veliteľov.

a.     lš.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs