Privítanie Nového roka podľa Juliánskeho kalendára

10.jan 2013

Mesto Nový Sad na Námestí slobody zorganizuje privítanie Nového roka podľa Juliánskeho kalendára, známejšieho ako Srbský nový rok.

Podľa Vladimira Stojkovića, námestníka novosadského primátora, na námestí vystúpia novosadské skupiny: Garavi sokak, Amajlija, Apsolutno romantično, Mladost, mužská spevácka skupina Zvuci s kamena a ženská spevácka skupina Rođenice.

Zdroj: 021.rs

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs