Programy pre deti v SVD

19.jún 2013

V sobotu 22. júna Slovenské vojvodinské divadlo pripravuje pre deti dve podujatia. Najprv o 16. hodine tu vystúpi Divadielko Galéria pri MsKS v Novom Meste nad Váhom s bábkovým predstavením Začarovaný les a o 19.30 bude koncert detského zboru Červánek z Červeného Kostelca (Česko) a orchestra Musica Harmonica.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs