Promócia kníh autoriek

5.aug 2013

32autorky_JPGDruhého dňa SNS v sieni obecného Zhromaždenia Asociácia slovenských spolkov žien usporiadala tradičnú promóciu kníh, ktoré vyšli v období medzi dvomi Slávnosťami. Predstavili spolu 13 kníh autoriek: Ruženky Šimoniovej-Černákovej, Anny Horvátovej, Kataríny Melegovej-Melichovej, Viery Benkovej (dve knihy), Elenky Šrankovej, Vladimíry Dorčovej-Vlatnerovej, Zuzany Kotvášovej-Brngárovej, Zuzany Hurtajovej zo Slovenska a Anny Kišovej a Anny Lehotskej z Rumunska, ako aj receptáry kulpínskych a petrovských spolkov žien.

V. Hudec

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs