Promócia zborníka prác 80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii / Srbsku

9.máj 2013

Na piatok 10. mája o 19.30 v Dome MSS Ľudovíta Mišíka v Petrovci zahlásená bola promócia zborníka prác 80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii / Srbsku zostavovateľa Samuela Boldockého. Večierok je ladený aj k oslave životnej sedemdesiatky profesora, matičiara, slovakistu, literárneho kritika a zostavovateľa početných antológií S. Boldockého.

A.   F.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs