Ranný rituál na obraze

22.sep 2015

Ranný rituál na obraze

V galérii Zväzu združenia výtvarných umelcov Vojvodiny v Novom Sade návštevníkom je od včera sprístupnená výstava Ranná káva, maliara Jána Triašku z Báčskeho Petrovca, ktorý roky pôsobí na Slovensku.

Výkresy pomenované Rodinný album sú namaľované kávou a znázornené sú na nich osoby v rozličných situáciách. Na svojich obrazoch Triaška parafrázuje ideologické odkazy socialistickej doby, témy z vlastného života a náboženských rituálov.

Výstava bude otvorená do 3. októbra.

Jasmina Pániková

 


 

Ján Triaška (Nový Sad, 1977) štúdium maliarstva ukončil na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde skončil aj doktorandské štúdiá. Má za sebou niekoľko samostatných výstav. Prednáša na Oddelení maliarstva Akadémie umenia v Banskej Bystrici.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs