Raúl Castro je opäť prezidentom Kuby

25.feb 2013

Foto: AP

Raúla Castra znovu zvolili za prezidenta Kuby. Podľa štátnych médií je to jeho posledný päťročný mandát.

Za podpredsedu vlády včera zvolili Miguéla Díaza-Canela. Díaz-Canel je elektrotechnický inžinier, bývalý minister školstva a prezidentov možný budúci nástupca.

Raúl Castro (81) sa stal dočasným prezidentom v roku 2006, keď jeho brat Fidel Castro ochorel. Úradne je prezidentom od roku 2008.

Tanjug

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs