Repríza dvoch prednášok Jána Salčáka

21.mar 2013

Pre mimoriadny záujem Multikultúrna umelecká dielňa Jovana Steriju Popovića v sobotu 23. marca o 9. hodine v sieni Miestneho spoločenstva v Pivnici usporiada reprízu prvých dvoch prednášok Jána Salčáka z cyklu Čo dokáže pekné slovo na témy Energia prvej vetyGlutinácia textu v prvom odseku.

                                                                                   JF

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs