Repríza inscenácie Helverova noc

3.apr 2013

Po premiére 30. marca a prvej repríze v rámci festivalu DIDA v Pivnici v nedeľu 31. marca druhá repríza inscenácie Helverova noc sa uvedie v sobotu 6. apríla v Slovenskom vojvodinskom divadle o 20. hodine.

J. Č-p

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs