RIK schválil listinu DSS – Dveri

13.mar 2016

RIK schválil listinu DSS – Dveri

Republiková volebná komisia schválila koaličnú listinu Dveri – Demokratická strana Srbska – Sanda Rašković Ilić – Boško Obradović.

[fb_pe url=”https://www.facebook.com/srpskedveri/posts/969461086463854″ bottom=”30″]

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs