Rozmanité námety

6.aug 2013

32bovstud_jpgRozmanité námety, inakšie uhly pohľadu, techniky a žánre, výrazná individualita autorov – je to tá základná charakteristika výstavy úžitkovej fotografie, ktorá od konca júna prebieha v galérii Foto-kino a video zväzu Vojvodiny v Ulici Nikolu Pašića v Novom Sade. Jej aktérmi sú študenti tohto druhu fotografie Vysokej technickej školy odborových štúdií v Novom Sade, kým samotná akcia je prejavom viacročnej spolupráce tejto vzdelávacej inštitúcie s Foto-kino a video zväzom Vojvodiny. Na snímke sú niektoré zo študentských prác.

                                                                              O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs