S Igorom Furdíkom o dotáciách ÚSŽZ na projekty krajanov

26.apr 2013

Apríl je na Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) mesiacom tradične tvorivým a aj pracovne nasýteným. Našich krajanov, spolky, vzdelávacie či kultúrne inštitúcie, ktoré si podali žiadosti o dotácie na projekty v roku 2013, zaujíma v tomto kontexte udeľovanie dotácií na podporu kultúrnych, vzdelávacích, mediálnych a ďalších aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí smerujúcich k zvyšovaniu národného povedomia, zachovaniu identity slovenskosti a rozvoju slovenského jazyka.

Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, hodnotí v rozhovore s Ľudom Pomichal vstupnú fázu posudzovania projektov a návrhov na dotácie, akcentujúc pritom odbornú kompetentnosť pracovníkov úradu a objektivizujúci aspekt pri ich udeľovaní. Okrem problematiky dotačného systému I. Furdík informuje o blížiacich sa kultúrnych podujatiach s účasťou krajanov, v ktorých je ÚSŽZ aktívny ako spoluorganizátor: 46. ročníku Palárikovej Rakovej a 48. ročníku folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

[youtube V2nWYKqC2LU]

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs