Schválili listinu Srbskej radikálnej strany

10.mar 2016
Zdroj: N1

Zdroj: N1

Republiková volebná komisia schválila volebnú listinu Srbskej radikálnej strany. Je to štvrtá schválená listina pre parlamentárne voľby.

Listinu SRS komisia najprv odmietla, keďže potvrdenie o volebnom práve jedného z 250 kandidátov bolo staršie, než 6 mesiacov.

Nositeľom listiny je líder SRS Vojislav Šešelj.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs