SELENČA: Slávnosť Prvého svätého prijímania

4.jún 2014

SELENČA: Slávnosť Prvého svätého prijímania

Foto> M. B.

Foto: M. B.

Slávnosť Prvého svätého prijímania je v každej farnosti sviatkom. Tohto roku v Selenči prvýkrát pristúpilo k sv. prijímaniu 18 detí, a to 15 zo Selenče a 3 zo Slovenska.

Na tento deň ich v škole na hodinách náboženstva pripravoval pán dekan Marián Dej.

V nedeľu 25. mája, na Slávnosť Najsvätejšej Trojice, bolo vo farskom kostole slávnostne.

Deti sa, ako je v Selenči tradíciou, stretli na fare. V sprievode miništrantov a kňazov kráčali do vyzdobeného chrámu. P

ri sv. omši sa zapájali rozličným spôsobom – prednášali prosby, prinášali obetné dary, spievali… Hudobne ich doprevádzal Mário Burčiar a v príprave pomohla aj Ivana Aleksiová.

Na omši sa zúčastnili, ako je to už zvykom, spolužiaci evanjelického a pravoslávneho vierovyznania s triednymi učiteľkami Tatianou Mandáčovou a Natašou Klinovskovou.

M. T-vá

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981)
Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania.
Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka.
Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny.
V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči).
Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov.
V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov.
Kontakt: dorcova@hl.rs