Seminár o biomase a iných obnoviteľných zdrojoch energie

5.apr 2013

V stredu 10. apríla so začiatkom o 10. hodine vo veľkej sieni Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec sa uskutoční Seminár o biomase a iných obnoviteľných zdrojoch energie. Seminár organizujú Obec B. Petrovec, veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Belehrade a spoločnosť Ati-TRADE.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs