V Šíde zatiaľ 6 listín

4.apr 2016

V Šíde zatiaľ 6 listín

volbyfbObecná volebná komisia v Šíde dodnes schválila šesť kandidačných listín.

Piatou schválenou listinou je Srbské hnutie Dveri – Demokratická strana Srbska – Sanda Rašković-Ivić – Boško Obradović, ktorú podala Koalícia Srbské hnutie Dveri – Demokratická strana Srbska.

Zatiaľ poslednou schválenou listinou je Srbská národná strana – Nenad Popović, ktorú podala Srbská národná strana.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs