Situácia v Česku znepokojujúca, povodne zasiahli aj Viedeň

4.jún 2013

PRAGUECZECHREPUBLIC_0406Kvôli povodniam, ktoré zapríčinili silné dažde v centrálnej Európe, situácia je aj naďalej kritická. Najhoršia situácia je v Česku, Nemecku a Rakúsku.

Najmenej osem osôb zahynulo a deväť je nezvestných v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Česku.

Tanjug

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs