SKUS Jánošík na festivale Očovská folklórna hruda

8.aug 2013

Slovenský kultúrno-umelecký spolok Jánošík z Jánošíka počas víkendu 9. – 11. augusta vystúpi na 10. ročníku festivalu Očovská folklórna hruda v Očovej na Slovensku. Predstavia sa tu tanečníci, speváci, ako aj gazdinky, ktoré návštevníkom budú ponúkať tradičné špeciality z Vojvodiny.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs