Slaviša Grujić v ÚKVS

9.jan 2013

Vo štvrtok 10. januára podpredseda vlády AP Vojvodiny a pokrajinský tajomník pre kultúru a verejné informovanie Slaviša Grujić navštívi Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Návšteva je naplánovaná na 12. 00 hodinu a dôvod návštevy je rozhovor s predsedníčkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Annou Tomanovou-Makanovou a riaditeľkou ÚKVS Milinou Sklabinskou.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs