Smernice pre používanie sociálnych sietí

18.jan 2016

Smernice pre používanie sociálnych sietí

komunikacia1Ministerstvo štátnej správy a lokálnej samosprávy vydalo smernice pre používanie sociálnych sietí v orgánoch štátnej správy a autonómnej pokrajiny a jednotkách lokálnej samosprávy.

Vypracované smernice by mali prispieť k rýchlej, dvojsmernej a transparentnej komunikácii so širšou verejnosťou.

„Existuje mnoho pozitívnych dôvodov, prečo používať sociálne siete. Predovšetkým ide o možnosť propagovania svojej práce, zviditeľnenia svojej organizácie, ako aj vybudovania a posilnenia vzťahov so svojim publikom, čiže online spoločnosťou,“ – uvádzajú v smerniciach.

Tridsaťpäťstranová brožúrka obsahuje najmä vysvetlivky ako byť úspešný v komunikácii na sociálnych sieťach, ako aj podrobnejšie piatich najpopulárnejších sieťach – Facebooku, Twitteri, Instagrame, Youtube a LinkedIne.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984)
Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je redaktorkou online vydania.
Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí.
Súčasne je aj členkou redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet.
V roku 2014 dostala tretiu Cenu novín Hlas ľudu a v roku 2015 prvú cenu novín Hlas ľudu.
V oblasti prekladateľstva spolupracuje s Verejným servisom RTS a RTV Vojvodina.
E-mail: panikova@hl.rs